Cyklus interaktivních seminářů pro základní a střední školy o dospívání, menstruaci, intimitě, sexualitě, vztazích, partnerství, antikoncepci, těhotenství, porodu, mateřství a rodičovství, které jsou šité na míru potřebám jednotlivých škol.

dospívání menstruace intimita sexualita vztahy partnerství antikoncepce těhotenství porod mateřství rodičovství

Ucelený vzdělávací projekt nabízí
interaktivní semináře vhodné
pro různé věkové skupiny

Doba trvání jednoho semináře: 2 nebo 4 vyučovací hodiny.

Počet lektorů: 1 nebo 2 lektoři.

Uvedená věková rozmezí jsou orientační.

Od dívky k ženě,
od chlapce k muži

Podtitul: Dospívání a s ním spojené tělesné změny
Doporučený věk: 7 až 15 let
Varianta: 2 hodiny 2 lektoři

INTIMITA V DOSPÍVÁNÍ

Podtitul: Vztahy, intimita
a sexualita

Doporučený věk: od 13 let
Varianty: 2 hodiny 2 lektoři
nebo 4 hodiny 2 lektoři

Plodnost jako dar

Podtitul: Antikoncepce
Doporučený věk: od 13 let
Varianta: 2 hodiny 1 lektor/ka

Jak se rodí rodiče

Podtitul: Těhotenství, porod a rodičovství
Doporučený věk: od 13 let
Varianta: 2 hodiny 1 lektor/ka

Dívky i kluci semináře hodnotí velmi kladně. Oceňují zejména otevřenost. Pozitivně vnímají i to, že jim toto náročné téma může předat někdo z externí organizace.

Petra Sovová, lektorka projektu Zdravé dospívání

petra sovová

Představujeme tým zkušených školitelů

NAŠE LEKTORKY A LEKTOŘI

Petra Sovová

Spoluzakladatelka Hnutí za aktivní mateřství. Lektorka předporodní přípravy i přednášek na základních školách, autorka mnoha publikací a osvětových textů o těhotenství, porodu a rodičovství. Více než dvacet let poskytuje zdravotně-právní poradenství pro rodiče, zejména v souvislosti s porodem. Dvanáct let působila jako ředitelka Festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství v rámci Světového týdne respektu k porodu.

Markéta Zika Koppová DiS., CSB

Masážní terapeutka a lektorka v oblasti sexuality a intimních vztahů. Po studiu na Vyšší odborné zdravotnické škole se vzdělávala v oblasti pedagogiky, psychologie, masáží a různých dotykových terapií. Po kalifornském výcviku Sexological bodywork poskytuje ve své praxi jako profesionální sexuologická bodyworkerka poradenství pro páry i jednotlivce. Moderními technikami řeší otázky týkající se intimního života. Pořádá různé akce, které přispívají k vědomému přístupu k intimitě. Je lektorkou seminářů „Zdravé dospívání“ na základních a středních školách.

Bc. Kateřina Juřenčáková

Certifikovaná lektorka seminářů pro děti, dospívající i dospělé. Prošla MŠMT akreditovaným vzdělávacím programem školské primární prevence Výchova ke vztahům se zahrnutím sexuality. Je certifikovaná poradky plánování rodičovství pod záštitou gynekologické ambulance a centra CENAP. Přednáší na školách i pro veřejnost na téma dospívání, intimita, vztahy, plodnost a antikoncepce. Dlouhodobě se podílí na tvorbě a koordinaci studijních a preventivních programů. Prošla lektorským výcvikem Train the trainer. Dříve pracovala jako personální konzultantka a lektorka firemního vzdělávání, čímž získala dovednosti v tvorbě přednášek interaktivní a zábavnou formou. Je tvůrkyní, organizátorkou a lektorkou vzdělávacích a sbližovacích víkendů pro mámy a dcery, syny: Od dívky k ženě a Od chlapce k muži a lektorkou a tvůrkyní programů pro osobní rozvoj dospělých.

Mgr. Vladimír Krutina, CSB

Somatický kouč v oblasti sexuality a intimity, lektor, mentor, bodyworker. V rámci studií na vysoké škole se zaměřoval na psychologii komunikace a sociální psychologii. Koučovací vzdělání získal v rámci studií na Erickson Collage Vancouver. Více než 10 let pracoval v korporátní sféře, kde se věnoval školení, trénování a koučování zaměstnanců, facilitaci setkání a příležitostné mediaci sporů. Při své práci využívá prvků zážitkové pedagogiky, somatického prožívání a systemických konstelací. Je členem České asociace systemických konstelací. V rámci osobního rozvoje začal pracovat jako bodyworker se zaměřením na ob last sexuality, které se věnuje více než 6 let a zaměřuje se na úlohu rodiny v průběhu coming-outu. Aktuálně je v probíhajícím certifikovaném výcviku práce s traumatem Somatic Experiencing. Je lektorem seminářů „Zdravé dospívání" a „Od chlapce k muži"

Mgr. Josef Zika

Psychoterapeut, arteterapeut a regresní terapeut s třicetiletou praxí. V poslední době kombinuje své klasické vzdělání s alternativními přístupy. Právě toto spojení se jeví jako nejefektivnější cesta, která řeší potíže na psychické i fyzické úrovni. Používá nejmodernější postupy, které se zaměřují na příčinu a tím řeší i důsledky. Spolupracuje s řadou lékařů a psychiatrů, zejména v oblastech, ve kterých nepomáhá medikamentózní léčba. V současné době čerpá ze zkušeností v pedagogicko- psychologické poradně, ve výchovném ústavu pro mládež a z kurzů osobního rozvoje na gymnáziích a podílí se na projektu o zdravé sexuální výchově na středních školách. Od roku 2013 pořádá se svou ženou Markétou Zika Koppovou semináře, workshopy a přednášky na téma vědomé sexuality a šťastných partnerských vztahů.

Ing. Petr Lexa

Původně vystudovaný ekonom, mnoho let podnikal ve své firmě ve stavebnictví. Před několika lety se v rámci seberozvoje začal věnovat studiu masáží, doteku, intimity, sexuality a partnerství. Prošel intenzivními kurzy Celostní smyslné masáže, Core touch, Zralý muž a Somatic sex educator, díky kterým získal cenné zkušenosti jak efektivně a zároveň citlivě předávat informace, které se týkají intimity a dospívání. Na tato témata vede kurzy jak pro dospělé, tak i děti a svoji odbornost neustále prohlubuje asistencí u dalších lektorů. Účastníci jeho kurzů oceňují nejen jeho odbornost, ale také otevřený přístup k citlivým tématům. Je otcem dvou dospívajících dcer. Lektor seminářů „Zdravé dospívání" a „Od chlapce k muži"

Mgr. Helena Mošnová, CSB

Psychoterapeutka, Sexological Bodyworkerka, lektorka cvičení pánevního dna, ženských kruhů a meditací a průvodkyně ve světě intimity, emocí a vztahů. Vystudovala obor Sociální práce a Řízení a supervize pro pomáhající profese a má přes dvacet let praxe v terapeutické práci s lidmi. Mnoho let vedla týmy a projekty v sociálních službách, lektorovala, byla hodnotitelkou kvality a supervizorkou pro organizace poskytující sociální služby. V posledních letech se orientuje zejména na psychoterapeutickou práci a vzdělávání převážně v oblasti sexuality, vztahů a emocí. Ve své praxi kombinuje klasické terapeutické přístupy s prací s tělem. Zaměřuje se zejména na podporu a pomoc ženám, které prošly zátěžovou situací v sexualitě a vidí své poslání ve vnášení lásky, pravdy a svobody do života, v čemž podporuje své klienty jako jednotlivce i páry. Stále se vzdělává a rozvíjí, jelikož miluje to, co dělá. V současné době je frekventantkou certifikovaného výcviku práce s traumatem Somatic Experiencing.

Mgr. Lenka Roupcová

Psychoterapeutka, masérka, průvodkyně ženských kruhů. Vystudovala obor Sociální práce a řadu let pracovala v pomáhajících profesích. Nyní pracuje skrze terapeutický dotek s tělem a energií v rámci osobního rozvoje jednotlivců a párů. Do své práce v oblasti sexuality, intimity a partnerství vnáší pohled psychosomatiky, bioenergetiky a psychoterapie i díky psychoterapeutickému výcviku, který absolvovala a též znalostem a dovednostem, které získala za posledních 10 let sebevzdělávání v této oblasti. Asistuje a podílí se na vedení kurzů a přednášek. V současné době je frekventantkou výcviku bioenergetiky.

Podpořili nás

Pokud nás chcete finančně podpořit, můžete přispět jednorázově nebo i pravidelným příkazem
přímo na bankovní účet u banky FIO, č. ú. 2800358114/2010.
Potvrzení o daru vám rádi vystavíme.
Za vaše dary velmi děkujeme, díky tomu můžeme dělat naši práci co nejlépe a pro co nejvíce škol.

NADACe ČEZ

PEPINO

SAYU

ZPĚTNÁ VAZBA

od vyučujících a vedoucích pracovníků zŠ A SŠ

„Líbil se mi přirozený přístup k dětem a sám jsem se dozvěděl nové poznatky. Více takových akcí."
třídní učitel, ZŠ Železnice
„Netušila jsem, že se na konci svého reprodukčního období dozvím tolik nových a zajímavých informací. Velmi mě to překvapilo a jsem ráda, že k dospívajícím se tyto důležité informace dostávají již nyní.“
třídní učitelka, ZŠ Lipence
„Líbí se mi, jak dokážete dobře dětem předat problematiku dospívání. Děti tyto informace potřebují a reagují pozitivně.“
třídní učitelka, ZŠ Karla Čapka Praha

KONTAKTUJTE NÁS

Hnutí za aktivní mateřství, z.s. Projekt Zdravé dospívání

Dlouhá 27
110 00 Praha 1

seminare@iham.cz

+420 776 465 486